Vi kan leverera:

  • Precisionsgjutgods
  • Skalformat stålgjutgods
  • Handformat stålgjutgods/slitgods
  • Handformat gjutgods i gråjärn, segjärn och aluminiumbrons
  • Maskinformat sandgjutgods i rödmetall och tennbrons