Vi kan leverera:

  • Grovmaskinerade eller komplett färdigmaskinerade centrifugalgjutna rör
  • Rostfria legeringar
  • Vitt gjutjärn
  • Kolstål