RÖR
Vi kan leverera:

Grovmaskinerade eller komplett färdigmaskinerade centrifugalgjutna rör
Rostfria legeringar
Vitt gjutjärn
Kolstål