GJUTGODS
Vi kan leverera:

Precisionsgjutgods
Skalformat stålgjutgods
Handformat stålgjutgods/slitgods
Handformat gjutgods i gråjärn, segjärn och aluminiumbrons
Maskinformat sandgjutgods i rödmetall och tennbrons